no picno picBokföringsbyrå KimSu sköter din bokföring. Jag bokför åt enskild näringsidkare, öppet bolag, kommanditbolag och aktiebolag.

Ta kontakt redan när du grundar företaget så är bokföringen iskick redan från början. Även konsultering vid grundande av företag och i övriga skeden av företagets livsskeden.

Jag förstår att företagare kan ha svårt att hinna besöka sin bokförare under kontorstid, så därför har jag mottagning även kvällstid.

För den som är intresserad av att ha papperslös bokföring/efakturering är jag samarbetsvillig!

Företagens behov av ekonomiförvaltningens innehåll varierar väldigt mycket så våra tjänster kan bestå av följande:
- bokföring inklusive momsredovisning, bokslut och inlämnande till handelsregistret, skattedeklaration
- månadsrapporter, uppföljning av MinSkatt och kommunikationen med Skatteförvaltningen
- löneberäkning inklusive löneintyg, arbetsgivardeklaration, årsanmälningar till Skatteförvaltningen och försäkringsbolagen
- fakturering inklusive betalningsuppföljning, betalningspåminnelse
- inköpsreskontra
- uppgörande av offerter
- uppgörande av styrelseprotokoll, bolagsstämmoprotokoll
- affärsavtal
- konsultering

Med samarbetshälsningar,

Kim Sundkvist, ekonomiedoktor

PS. För närvarande tar jag tyvärr inte emot flera kunder.

Adress:
Bokföringsbyrå KimSu
Solkullavägen 46
68600 Jakobstad
E-mail: kim@kimsu.fi
Tel: 050 3432 481
FO-nummer: 1802743-9

Några långvariga samarbetspartners:
Ahlviks Garage
Akso Trafikskola
Ab Karvox Oy
Kenweld Ab
KimSu Auto
Korsholms Tryckeri Ab
Krono Järn
Lady & Lufsen dam- och herrfrisering
Massagepunkten Jakobstad Ab
MS Energy
Norfa Workwear
Snellmans Gräv
Två Systrars Söta